Վարչական խորհրդի նիստ. մայիսի 3

Օրակարգում՝

Կրթահամալիրի փակ լողավազանին առնչվող աշխատանքների ցուցակի և ժամանակացույցի ներկայացում, որոնք ուղղված են լողավազանի հիգիենիկ, անվտանգ գործունեությանը, կվերացնեն ստուգման ժամանակ տեսուչների գրանցած և չգրանցած թերությունները․ 

  • սանհանգույցների փոխարինում
  • ավազանի պոկված սալիկների վերականգնում
  • օդափոխության վերանորոգում
  • ցնցուղարանների վերանորոգում
  • լողավազանի քլորից սպիտակած հատակի մաքրում