Լողի Ստուգատես

Ժամանակացույց հունվար

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրի 5-6 տարեկաններ

Նպատակը՝ ստուգել սովորողների ձեռք բերված հմտությունները

Նորմատիվներ՝

5 տարեկաններ_ մկրատաձև ոտքի շարժումներ, թիկունքով մկրատաձև ոտքի շարժումներ շնչառության պահում ջրի տակ 2-4 վրկ.