Անհատական Աշխատաժամանակ. երրորդ ուսումնական շրջան

Աշխատանքներ՝

  • Ուսումնական դասերի իրականացում
  • Լրացուցիչ կրթության կազմակերպում, իրականացում
  • Լողավազանի պատասխանատուի պարտականությունների կատարում/հայտեր, նամակագրություն/
  • Ծնողների, նոր ընդունվող սաների ընդունելություն, պայմանների ներկայացում, պայմանագրերի կնքում, հաշվառում
  • Լողավազանի կաթսաների և ֆիլտրի մաքրում, ճնշման կարգավորում