Անհատական Աշխատաժամանակ Հունվարի 3-7

Նախապատրաստական աշխատանքներ ուսումնական երկրորդ շրջանին

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում 10:00-12:00

Հունվարի 3-7

Լողավազանի մաքրում, ջրի լցնում և տաքացում, անընդմեջ ջրի ջերմաստիճանի ստուգում, կաթսաների ստուգում, ճնշման ստուգում, բարձրացում կարգավորում: Ֆիլտրի ստուգում, մաքրում:

Անհատական Աշխատաժամանակ դեկտեմբերի 24-30

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում՝ 10:00-12:00

Դեկտեմբերի 2430

Լողավազանի ջրի դատարկում, ֆիլտրի մաքրում անջատում

Լողավազանի մաքրում, հանդերձարանների մաքրում, պատուհանների մաքրում

Ավազանի պոկված և ջարդված սալիկների ամրացում փոխարինում

Լողավազանի հանդերձարանների աթոռների ներկում
Փրկարար թևիկների և օղակների փչում
Այլ աշխատանքներ: