Հունվար Աշխատաժամանակ

Հունվար ամսվա աշխատաժամանակ

Հունվարի 4_ լողավազանի մաքրում, ջրի լցնում

հունվարի 11-29 աշխատանք ըստ դասացուցակի