Ամփոփում․ 2019-2020

Ճամփորդություններ

Ուսումնական 1-ին շրջան

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր

Դեկտեմբեր

Ուսումնական 2-րդ շրջան /ճամբար/

Հունվար( Լողավազանի կաթսայատան աշխատանքներ)

Փետրվար

Մարտ(եղել եմ արձակուրդում)

Ապրիլ

Մայիս

Ուսումնական 4-րդ շրջան 

Հունիս

Աշխատաժամանակ.հունիս

 

Ժամկետ՝ 8.06-30.06

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում՝
Արտ միջավայր նախագծի շրջանակներում Արևմտյան դպրոցի, լողավազանի հարակից բակի ցանկապատերի լաքապատում, միջավայրի նորացման ու բարեկարգման աշխատանքներ:

Առցանց սեմինարներ յուրաքանչյուր օր` 15:00