Ամփոփում․ 2019-2020

Ճամփորդություններ

Ուսումնական 1-ին շրջան

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր

Դեկտեմբեր

Ուսումնական 2-րդ շրջան /ճամբար/

Հունվար( Լողավազանի կաթսայատան աշխատանքներ)

Փետրվար

Մարտ(եղել եմ արձակուրդում)

Ապրիլ

Մայիս

Ուսումնական 4-րդ շրջան 

Հունիս