Նախագծային շաբաթվա չորրորդ օրը

Որպես ուսուցչի օգնական` մասնակցեցի կառուցողական խաղերի պատրաստմանը 5 տարեկանների խմբում։

 

 

3.1 դասարանում պատկերեցինք բնությունը մեր աչքերով ։